koronavirüs ve sokakta çalışmak

Koronavirüs ve Sokakta Çalışmak

0 Yorum

Sokak çocuğu genel bir tanıma dayanmamaktadır. Her ülkede her kesimde farklı olan bir tanımdır. Sokak çocukları, şehrin sokaklarında yaşayan çocukları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Temel olarak aile bakımı ve korunmasından mahrumdurlar.

Sokaklarda yaşayan çocukların pek çoğu 5 ile 17 yaş arasındadırlar, popülasyonları  farklı şehirlerde değişkenlik gösterir.  Sokak çocukları terkedilmiş binalarda, karton kutularda, parklarda ya da kendi sokaklarında barınırlar. Onları tanımlamak için çok sayıda şey yazılmış olmasına karşın, temel zorluk onları tanımlamak için kesin bir kategorinin bulunmamasıdır.

Daha ziyade sürekli olarak vakitlerinin tamamını sokaklarda geçirip, yetişkinlerle aynı evde uyuyan ve hiçbir erişkinin gözetimi ve denetiminde olmayan çocuklar olarak tanımlanırlar.

Sokaktaki çocuk sayısı her yıl sayısını büyük ölçüde arttırdığı için küresel bir sorun haline çocuklarımıza hala yeterli düzeyde imkanlar sağlanamadı. Zaman içinde tüm dünyada etkisini büyük ölçüde hissettiren Koronavirüs (covid 19) virüsü ile birlikte eve kapanmış olan bütün dünyada sokak çocuklarını ne halde olduğunu bilen az sayıda insan bulunmaktadır.

Sokakta yaşayan ve sokaktan geçinen bir çocuğun bu süreçte psikolojik açıdan daha fazla etkilendiği savunulabilir. Ailesinin yanında olmayan bir çocuk sokakta insanlarda olmayınca boşluğa düştükleri söylenebilir. Herkesin sığınacak bir evi olmasına rağmen bu çocukların böyle bir şansı bulunmamaktadır.

Sokaklarda yoksulluktan veya zorla çalışmak zorunda kalan çocuklarımız bu süreçte kazandıkları paraya göz diken insanlar ile de uğraşmak zorunda kalmıştır.

Sapkın zihniyetin giderek arttığı bu dünyada kendilerini koruma lüksü olmayan çocuklar günden güne daha hırçın olarak kendilerine ve çevreye zarar vermeye başlamaktadır. Sokak Çocuklarını Koruyun” adlı sivil toplum kuruluşundan; Amir Hüseyin Bahari, “Ülke bu salgından çok ağır etkilenmiş olsa da, sokak çocukları çalışmaya devam etmek zorunda” dedi.

Bu dönemde geçim kaynaklarını da kaybeden bu çocuklar ekonomik vasıfları olmadığı için maske, eldiven ve dezenfektan gibi korumaya yönelik unsurlardan mahrum kalmışlardır. Etrafımızda ne kadar yardım etmeye çalışan gönüllüler ve kuruluşlar bulunsa da sayıları dünyanın her tarafında çok olan bu çocuklara yardımlar yetişmemektedir.

Düzenli bir şekilde yaşayamayan bu çocukların düzenli bir şekilde sağlık kontrolleri olmadığı gibi bütün gününü sokakta geçirdiği için bulaşıcı hastalık riskleri çok fazladır.

Pandemi sürecinin getirdiği yasaklarda dahi sokağa çıkan ve çöp, kâğıt vb. şeyleri toplamaya devam eden çocuk polisin işini zorlaştırmakla beraber haber bültenlerinde de verilerek karşımıza acı bir gerçek olarak çıkmaktadır. Bunun birçok örneği her zaman karşımıza çıksa da duyarlılık oranlarımız az olduğu için elimizden çok bir şey gelmemektedir.

Bu süreçte çocukların daha iyi atlatabilmesi için birçok hekim tarafından birçok şey söylendi. Örneğin;

Bu ve bunun gibi önerileri sokakta bulunan sokaktan geçimini sağlayan ve sokakta yaşayan bir çocuğun bunlardan mahrum kalarak bedenen ve mental olarak çöküntü yaşayan bir çocuk için bütün bu durum facia ile sonuçlanabilir. Bunun önüne geçilmesi için başlatılan projeler ve etkinlikler çok önemlidir.

+ yazı

ÇoÇoDer – Çorapsız Çocuklar Derneği; çalışan veya çalıştırılan çocuk işçilerin eğitim ve temel haklarından mahrum kalmaması için 11 Aralık 2020’de Gaziantep’te kurulmuş bir dernektir.

ÇoÇoDer - Çorapsız Çocuklar Derneği

ÇoÇoDer – Çorapsız Çocuklar Derneği; çalışan veya çalıştırılan çocuk işçilerin eğitim ve temel haklarından mahrum kalmaması için 11 Aralık 2020’de Gaziantep’te kurulmuş bir dernektir.