Çorapsız Çocuklar Derneği Bağışçı Hakları

1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda
verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir
şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
3. Son finansal bilgilere ulaşım,
4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
5. Uygun takdir ve tanınma
6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
7. Bağışçılar ile kurulan bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi
olduğunu bilme,
9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.