Biz Kimiz?

Çorapsız Çocuklar Derneği; “Daha Çocuk Daha Eşit Bir Hayat” sloganıyla yola çıkan bir dernektir. Bu doğrultuda en büyük destekçilerimiz birbirimizin motivasyon kaynağı olan gönüllülerimizdir. Türkiye’nin birçok şehrinden fikirlerini ve bilgilerini dernek çatısı altında paylaşmaktan çekinmeyen değerli üyelerimizle birlikte çocukların hayatlarına dokunmak, ileride hayatlarına güzel izler bırakarak topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak görmek istediğimiz en güzel tablo olabilir.

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsak buna çocuklardan başlamayı düşünüp verdiğimiz kararlara ve attığımız adımlara sonsuz inancımız bizi her zaman daha güçlü yapacak, bizleri daha ileriye götürecektir. “Her çocuk sanatçıdır, asıl mesele büyüyünce de sanatçı kalabilmektir.” diyen Pablo Picasso gibi bizler de her çocuğun kendi resmini hayal edip çizmesi için ona şans vereceğiz, fırsatlar sunacağız ve ellerinden tutup çizdikleri resmi beraber boyayacağız.

Misyonumuz

Sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuklara daha güzel bir yaşam kalitesi sunmak, sahip oldukları dezavantajları ortadan kaldırmak, onları eğitime ve topluma kazandırmaktır.

Vizyonumuz

Önce Türkiye sonra tüm dünya olmak üzere çalışan ya da zorla çalıştırılan çocuk işçi sınıfına ait çocukları eğitime teşvik ederek topluma kazandırıp, kişisel gelişimlerine destek vererek şartları akranlarıyla daha eşit bir hale getirip daha parlak bir geleceğe sahip olmalarını sağlamayı amaçlayan ve bu konuda önce kendi ülkesinde sonra tüm dünyada adından söz ettiren bir dernek olmaktır.

KURULUŞ HİKAYEMİZ

ÇOCUKLUK DUVARSIZ OKULLARIMIZDIR…

Sanırım çocukluğumuz en büyük hazinemiz. O varsa ve yaşıyorsa nefes almaktan öteye geçebiliyoruz.Dünyayı yaşamı yeniden keşfediyoruz. Ne yazık ki büyüme telaşı, cinsiyetçi rollerin ağırlığı,yoksulluğun bin bir hali önce çocukluğumuzu elimizden alıyor. Sonrasında da zaten bize pek bir şey kalmıyor.

Kentin unutulmuş bir mahallesinde büyüdüğüm evimizin bahçesi adeta hayal bahçesiydi. Topraktan bir kent tasarlayıp inşa ettiğimde daha yedi yaşında bile değildim. Bugün kent bilimci olacağımı, kentler üzerine yazıp çizen, kentlerin nasıl yönetilmesi gerektiği üzerine ders veren bir akademisyen olacağımı kim bilebilirdi ki çocukluğumdan başka.

Daha geçen yıl kuruyan ceviz ağacında dal ve yapraklarla yaptığımız minik kulübemizde arkadaşlarımla türküler şarkılar söylerdik. Bu gün dearkadaş sıcaklığını hissettiğim ortamlarda türküler şarkılar mırıldanmam belki de bundan. Kim bilir? Hele bağda bahçedeki faaliyetler. Suyun toprağa kavuşurken ki sesi ve kokusu, tarifsiz bir hazdı. Halen de öyle. Belki de bu gün çevre olaylarına olan duyarlılığım, bazen eylemli çıkışlarım bundan.

Yokluk yoksulluk hep vardı gündemimizde şimdi düşününce anlıyorum. Ama yine de “ne güzel bir çocukluk geçirmişim” demekten kendimi alamıyorum. Çocukluk hayallerini gerçekleştiren, yaşayan,paylaşan çok az şanslı insandan biriymişim gibi hissediyorum şimdi bile.

Şansına yaşadığın bir ülkede şansına hayatlar yaşamakla karşı karşıya bırakılırsa çocuklar, önce hayallerini kaybediyorlar. Oysa çocukluk kumdan kaleler ya da kumdan hayaller değildir. Çocukluk bir okuldur, gerçek bir okuldur, hayal kurmayı öğrendiğimiz okullarımızdır. Annemiz babamız kardeşlerimiz arkadaşlarımız ve sonrasında öğretmenlerimiz hep bu okulun kahramanlarıdır.

Ne yazık ki çocuklukları elinden alınmış, istismara uğramış, emekleri sömürülmüş, yoksulluk içindeki çocukların ülkesi, kendi yalnızlıklarıdır. Bu çocukları oradan çıkaracak, yeniden hayal kurmalarını sağlayacak gerçek inandırıcı ve özverili çalışmalara ihtiyacımız var. Kıyıda köşede kalmış, kendi kaderlerine terk edilmiş o çocuklar tekrar mutlu olmadan hayal kurmadan biz biz olamayacağız.

Yokluk ve yoksulluğun vurduğu ama pırıl pırıl düşünceleriyle hayalleriyle onları tanıdıkça anlıyorsunuz ki, çocuklar için çalışmadığımız tek bir gün bile boşa gitmiş demektir. Onları sanayinin küçük kasvetli işletmelerinde, bağda bahçede tarlada, kentlerin unutulmuş sokaklarında, yoksul derme çatma evlerin soğuğunda, çorapsız, kendilerinden büyük giysiler içinde, biraz ürkek, biraz mahcup bulabilirsiniz. Mahcubiyeti ve utancı kendi hanemize yazıp onlara elimizi uzatmak bir görev bir zorunluluğun ötesinde.

Derslerimde bu çocuklara Çorapsız Çocuklar derdim ve ilk fırsatta Çorapsız Çocuklar Derneği (ÇOÇO-DER) kurup buna gönül ve emek verecek gençlerle her günümü çocuklar için geçirmeyi planladığımı söylerdim. Nerden bilebilirdim ki başka bir fakülteden ve başka bir bölümden dersi merak edip arkadaşıyla derse katılan çocuk yürekli bir gencin etkilenip mezun olduktan sonra beni arayarak “hocam izin verirseniz bu hayalinize ortak olup ÇOÇO-DER’ i biz kuralım” diyeceğini. Ne güzel gençlersiniz, ne güzel insanlarsınız. Umudu yeşertip yeniden hayal kurduruyorsunuz büyümüş çocuklara.

Muharrem Güneş (Büyümemiş Çocuk)

Çocuk yürekli bir gençtim oysa yaklaşık çeyrek yüzyılı zamanının gerisinde bırakmıştım. Hayatım boyunca çocukluğumun bana verdiği tüm güzel anıları ve ansızlıkları her zaman hatırlayacağım. Babamın kelebeği, annemin çiçek bahçesiydim. 13 yaşımda zamanı durdurup yaşam mücadelesine başlamıştım. Nice başarıları ve başarısızlıkları; mutluluğu ve hüznü, kazanımları ve kaybedişleri birer birer heybemde taşıyorum.

Şu an İngiliz dili ve edebiyatında yüksek lisans yapan daha önce BBC, Birleşmiş Milletler, AEGEE gibi ulusal ve uluslararası kurumlarda görev alan; şu an Apple da takım lideri olarak görüşmelere devam eden emek ve özgürlük için savaşan bir kadın olarak hayallerime koşuyorum. Çorapsız Çocukları o karanlık sokaklardan alıp birer ışık olma yolunda Daha Çocuk Daha Eşit yaşamaları için destek vermek ve yalnızca ÇOCUK olduklarını hissettirmek istiyoruz.

ÇoÇoDer hissine, fikrine, ilkelerine ve hayallerine günden güne inanan nice kişi ve kuruluşlara ulaşıyoruz. Hepsine Çorapsız Çocuklar Derneğine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Tüm ekip arkadaşlarıma; Başak, Bircan, Damla, Ece, Emine, Esma, Eyüp, Ferhat, Kübra, Mert, Mert Can, Merve, Mevlide, Meryem, Nazlı, Onur, Özlem, Pelin, Selenay, Sıla, Songül, Şükran, Tuğçe, Zaya, Zehra o güzel yürekleri için olağanca ümidimle ve sevgimle selamlıyorum. Ümitli, Güneşli ve Çoçolu Günlere… ÇoÇoDer ile Kalın…

Firdevs Çazım (Hayallerine Koşan Kadın) 

İlkelerimiz

Dernek, her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, rekabetçi, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Hiçbir milliyet, etnik küme, cinsiyet, cinsel eğilim, dil, dini inanış arasında bir ayrım yapmaz, birini diğerinden üstün tutmaz.

Adil ve dürüst olmak

Derneğin iç ve dış paydaşlarına adaletli davranıp doğruluktan ayrılmamak, önyargısız olmak ve ötekileştirmemek.

Sorumluluk

Dernek çalışmalarında görev alıp bu görevi kararlılık ve heyecanla yerine getirmek

Saydamlık

Kurum içi bilgi ve belgenin kamuoyuna açık olması ve üyelerin bunlara kolaylıkla ulaşabilmesi

Yapılabilirlik

Herhangi bir eylemin eldeki olanaklar, taraflar, zaman ve ortam koşulları açısından gerçekleştirilme olanağının bulunması

Hesap verebilirlik

Görev üstlenip yetki edinen her dernek yönetici ve üyesinin üstlendiği görevle ilgili doğru ve tatmin edici cevap verme sorumluluğu

Tutarlılık

Düşünce, önerme ve davranışların birbiriyle anlamlı bir bütünlük içinde olması

Gizlilik

Destek verilen çocukların ve ailelerin kendi izni olmaksızın verileri ilgili kurum ve kuruluşlar dışında kamuoyundan saklı kalması

Etkililik

Yapılan her düzeydeki iş, işlem ve eylemin başlangıçta belirlenen hedefe ulaşarak kalıcı sonuçlara neden olması

Sürdürülebilirlik

Yapılabilir herhangi bir eylemin gerçekleştiği zaman sonrasındaki var olma yeterliliği

Özgünlük

Dernek çalışmalarının geliştirilen temel değer, ilke ve yöntemler çerçevesinde kişi ve gruplara bağlı kalınmaksızın kalıcı ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması

Gönüllülük

İşbirliği, paylaşma ve dayanışma; Derneğin iç ve dış paydaşları arasındaki ilişki, iletişim ve beraberliğin rekabetten uzak bir gönüllülük çerçevesinde işbirliği, paylaşma ve dayanışma içinde yürütülmesi

Takım çalışması

Dernekle ilgili tüm çalışmaların uzmanların, yönetici ve üyelerin katılımı ile oluşturulan ekipler eliyle gerçekleştirilmesi

GÖNÜLLÜ OLUN

Çocuklar için daha iyi bir yaşam kurmak ve daha güzel bir gelecek için ellerinizi bizimle birleştirin.

Daha Çocuk, Daha Eşit Bir Yaşam.

gönüllü
0
destekçi
0
dokunulan hayat
0
bağış miktarı
0